Nissan Finance - Kredyty, Raty, Leasing

Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach i sytuacjach życiowych. Klient dokonuje wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy o finansowanie w salonie wybranego dealera Nissana.

Dzięki ofercie NISSAN FINANCE w prosty sposób staniecie się Państwo posiadaczem nowego samochodu marki Nissan jak również samochodu używanego zakupionego w Sieci Autoryzowanych Dealerów Nissan w Polsce.

Dokonaj symulacji Twojej oferty finansowej

Proponujemy również atrakcyjne ubezpieczenia.

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (do 31 stycznia 2013 roku działający pod nazwą RCI Bank Polska S.A.) i RCI Leasing Polska Sp. z o.o. (d. Renault Credit Polska Sp. z o.o.) są częścią Grupy RCI Banque, finansowej instytucji należącej do Aliansu Renault Nissan. Naszą ofertę finansową Nissan Kredyt i Nissan Leasing adresujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm. Na bieżąco opracowujemy nowe, interesujące produkty finansowe i usługi, aby nic nie mogło stanąć na drodze do radości i satysfakcji płynącej z jazdy samochodem marki Nissan.

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Marynarska 13,
02-674 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy, KRS nr. 0000430770
NIP 1080013412

RCI Banque S.A.
14 Av. du Pave Neuf, 93168 Noisy le Grand CEDEX, FRANCJA
Rejestr Handlowy i Spółek w Bobigny, R.C.S. Bobigny B 306 523 358
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 EUR, w całości opłacony

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13
02-674 Warszawa
NIP: 5212924579, Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 69 500 000 PLN; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Numer KRS 0000021796

KREDYT STANDARDOWY

Kredyt standardowy w PLN skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Umożliwia dopasowanie wysokości raty miesięcznej do domowego budżetu, w zależności od poziomu wpłaty własnej i okresu kredytowania.

PARAMETRY KREDYTU

Okres kredytowania nawet do 8 lat.
Stopa procentowa: stała lub zmienna.
Splata kredytu wraz z odsetkami w równych, miesięcznych ratach
Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta.
Kredytowane ubezpieczenie kredytobiorcy „RCI Bezpieczny Kredyt”.
Kredytowana oplata przygotowawcza.

Twój wymarzony Nissan i finansowanie może być wiec nie tylko skrojone na miare, ale przede wszystkim dostępne na wyciagnięcie ręki, gdyż minimalny wkład własny wynosi 0% w przypadku oferty dla Klientów Indywidualnych oraz 10% dla Przedsiębiorców.

KREDYT NISSAN FINANCE dla klientów indywidualnych udzielany jest osobom fizycznym zatrudnionym na podstawie umowy o prace, uzyskującym dochody z tytułu renty lub emerytury, z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania wolnego zawodu.

KREDYT NISSAN FINANCE dla przedsiębiorców skierowany jest do wszystkich klientów – przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej zarejestrowanej działalności.

Oprócz wartości samochodu oferta Nissan Finance obejmuje także:

Wyposażenie dodatkowe montowane przy sprzedaży samochodu.
Ubezpieczenie komunikacyjne
Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu – GAP.
Rozszerzona gwarancje: Nissan

Istnieje możliwość sfinansowania Rozszerzonej Gwarancji 5* razem z Twoim nowym samochodem. Oferta ta gwarantuje bezpieczeństwo i komfort dla Twoich finansów i pozwoli Ci w pełni korzystać z atrakcyjnych warunków i promocji, jakie oferuje Rozszerzona Gwarancja.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o aktualnych ofertach finansowych Nissan Finance zapraszamy do Autoryzowanych Dealerów Nissana.

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy zawartej z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.

 

Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Nissan Leasing

Rozważasz wybór samochodu dla Twojej Firmy?

Pomyśl o gamie samochodów NISSAN.

Wystarczy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Nissana i skorzystać z oferty leasingu.
Niezawodny i bezpieczny środek transportu to podstawa dobrego funkcjonowania każdej Firmy.
1. Nissan Leasing oferuje wiele możliwości wyboru okresu leasingu i wysokości opłaty wstępnej:

- opłata wstępna już od 10%
- okres leasingu od 24 do 60 miesięcy
- równe lub malejące raty leasingowe

2. Samochód jest ubezpieczony równocześnie z zawarciem umowy leasingu. Koszt ubezpieczenia w Pakiecie Allianz Polska  jest rozłożony na miesięczne, nie oprocentowane raty, a stawka ubezpieczenia już od 4.9% ceny samochodu.

Minimum zabezpieczeń, minimum formalności

1.     Minimum zabezpieczeń
2.     Prosta i krótka procedura zawarcia umowy leasingowej
3.     Wszelkie formalności i koszty związane z rejestracją Pojazdu po stronie Firmy Leasingowej
4.     Samochód, Finansowanie i Ubezpieczenie – wszystko załatwiane jest na miejscu w salonie Autoryzowanego Dealera Nissana.

Naszym klientom dajemy możliwość skorzystania również z:

- Ubezpieczenia „Bezpieczny Leasing
- Ubezpieczenia straty finansowej GAP leasing

Nasza oferta leasingowa jest dostępna dla całej gamy nowych samochodów marki Nissan.

UBEZPIECZENIA PAKIETOWE AXA

Dla klientów marki Nissan, wspólnie z AXA TUiR S.A. przygotowaliśmy atrakcyjny ofertę Pakietowego Ubezpieczenia Nissan.

Decydując się na zakup Ubezpieczenia Pakietowego AXA u Autoryzowanego Dealera Nissan zyskujesz profesjonalny pakiet ubezpieczeniowy (OC, AC, NNW, Assistance, ZK):

• zniesiony udział własny w szkodach autocasco
• bezgotówkowe naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny w Autoryzowanym Serwisie Nissan z zastosowaniem nowych oryginalnych części bez potrąceń z tytułu ich amortyzacji
• szeroki zakres Assistance
• samochód zastępczy na czas naprawy do 14 dni.

Ubezpieczenie pakietowe AXA dla klientów Nissan jest przeznaczone zarówno dla samochodów nowych jak i używanych.

Wysokość stawki ubezpieczeniowej zależy od wartości pojazdu, miejsca rejestracji, modelu, a także przysługujących właścicielowi zniżek.

Wszelkie informacje uzyskasz na miejscu u Autoryzowanego Dealera Nissana.

W razie zakupu samochodu w kredycie standardowym RCI Banque S.A. Oddział w Polsce istnieje możliwość finansowania składki ubezpieczeniowej.

BEZPIECZNE FINANSOWANIE “RCI- Bezpieczny Kredyt” , „Bezpieczny Leasing”

Nissan Finance to pełna gama atrakcyjnych produktów finansowych dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań zarówno w kredycie, jak i w leasingu. Dodatkowo każdy z produktów finansowych dostępny jest z ubezpieczeniem dla kredytobiorcy lub leasingobiorcy.*

Chcesz się czuć bezpiecznie?

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie – Amplico Life S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów kredytowych i leasingowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata kredytu lub rata czynszu leasingowego zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in.. Z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

•    ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w kredycie lub nie przekroczyła 60 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w leasingu
•    osoba fizyczna, która występuje w umowie jako kredytobiorca ( lub wskazana przez kredytobiorcę – osobę prawną), leasingobiorca (lub została wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą)
•    podpisała deklarację przystąpienia do umowy

Ochrona dla kredytobiorcy to m. in:

•    całkowita spłata salda zadłużenia z umowy kredytowej w przypadku uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy** lub jego śmierci bądź

•    spłata nawet do 15 rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku uznania ubezpieczonego za czasowo niezdolnego do dotychczasowej pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w wyniku roszczenia z więcej niż jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem***

Ochrona dla leasingobiorcy to m.in..:

•    spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami (gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
•     spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego na skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?

Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Tel. 22 456 42 34, 22 456 42 40

8.0pt” lang=”PL”>*Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „RCI-Bezpieczny Kredyt”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych dealerów Nissana.

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia leasingobiorca powinien się zapoznać z Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „Bezpieczny Leasing”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych dealerów Nissana.
** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.
*** Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego.
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo na Życie i Reasekuracji S.A., ul. Przemysłowa26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego: 11 000 000, 00 złotych, wpłacony w całości.

Ubezpieczenie GAP od utraty wartości pojazdu

Specjalnie dla klientów Nissan przygotowaliśmy wspólnie z Towarzystwem ubezpieczeniowym Red Sands Insurance Company Ltd, reprezentowanym na rynku polskim przez Autoprotect Polska atrakcyjne ubezpieczenie GAP.

Ubezpieczenie GAP chroni wartość samochodu nawet przez 36 miesięcy.

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością samochodu wynikającą z faktury zakupu w przypadku nowego
samochodu lub polisy AC w przypadku pojazdu używanego a wyższą z kwot:

odszkodowania wypłaconego z tytułu całkowitego zniszczenia bądź kradzieży pojazdu
lub
wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody

W przypadku, jeśli Twój ubezpieczyciel AC w pierwszym roku eksploatacji wypłaci pełną wartość samochodu dzięki wyjątkowemu ubezpieczeniu GAP, otrzymasz zwrot standardowego kosztu rejestracji nowego samochodu zakupionego w sieci Nissan oraz jedno z trzech poniższych świadczeń do wyboru:

• pojazd zastępczy – na okres 14 dni od daty ustalenia przez ubezpieczyciela AC, że szkoda jest całkowitą, limit świadczenia 5 000 zł
lub
• refundacja wpłaty własnej do wysokości 5 000 zł na nowy samochód zakupiony w sieci Nissan w kredycie oferowanym przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce
lub
• refundacja 3 rat kredytu do łącznej wysokości 5 000 zł na nowy samochód zakupiony w sieci Nissan w kredycie oferowanym przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce.

Wszystko załatwisz w jednym miejscu bez zbędnych formalności u Autoryzowanego Dealera Nissana.

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia klient powinien zapoznać się z warunkami ubezpieczenia na wypadek straty
finansowej GAP, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń. Wyżej wymienione warunki ubezpieczenia dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Nissan.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP Leasing

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej klientom Nissana, we współpracy z Cardif Assurances Risques Divers S.A., zostało przygotowane atrakcyjne ubezpieczenie GAP.

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco a ponadto:

- ograniczenie straty finansowej
- niski koszt
- szybka wypłata odszkodowania.

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu wyliczoną przez ubezpieczyciela autocasco a zobowiązaniem leasingowym.

Ubezpieczenie GAP ma za zadanie wyrównanie poniesionej straty tak, aby Klient mógł spłacić zobowiązanie leasingowe.

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Nissana korzystających z oferty leasingu. Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu -aż do 60 miesięcy!

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł.

Warunkiem otrzymania odszkodowania GAP jest wypłata odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego AC lub OC sprawcy.

Minimum formalności, aby przystąpić do ubezpieczenia – wystarczy:
- zadeklarować taką chęć w momencie składania wniosku o leasing,
- zawrzeć Umowę ubezpieczenia AC pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
- podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia razem z umową leasingu.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po spełnieniu powyższych warunków!

Aktualności

Wyprzedaż Nissan Qashqai!

WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2018 NISSAN... >

Premiera nowych modeli elektrycznych NISSAN LEAF!

Już od 10 stycznia można zamawiać... >