Rajd NissanMania 2016 r.

 

NissanMania 2016 r. 

Rajd dla użytkowników oraz sympatyków samochodów marki

N I S S A N

 

Start niedziela 4 września 2016 r.

Auto Salon Polody Poznań, ul. Tymienieckiego 38, róg Mieszka I

 

 

PROGRAM IMPREZY - niedziela 4 września 2016r.

 

13.00 - przyjmowanie załóg w Auto Salonie Polody Poznań, ul. Tymienieckiego 38, róg Mieszka I

13.15 - powitanie i odprawa uczestników

13.30 - start pierwszej załogi

14.45 - posiłek

15.30 - przyjazd pierwszej załogi na metę

16.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i upominków

16.30 - zakończenie imprezy

 

Regulamin imprezy 

 

I. Organizator

Koło Nissan Automobilklubu Wielkopolski

 

II. Władze Rajdu

Komandor: Witold Głowiński

Wicekomandor: Jan Kajewski

Sędziowie: Grzegorz Rybak i Andrzej Górczyński

Przewodniczący Komisji Obliczeń: Grzegorz Rybak

 

III. Cel Imprezy

- wyłonienie najlepszej załogi (kierowca + pilot) w rywalizacji podczas jazdy okrężnej oraz
w innych elementach klasyfikacji

- popularyzacja turystyki samochodowej

- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

- integrowanie użytkowników i sympatyków samochodów Nissan

 

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia

W imprezie uczestniczyć mogą członkowie Automobilklubu Wielkopolski, a także osoby

niezrzeszone wraz z rodzinami, używają własnych samochodów – niekoniecznie marki NISSAN

Zapisy przyjmują do 31 sierpnia 2016 r.:

Andrzej Górczyński e-mail: a_gorczynski@echostar.pl. Tel. 502 566 720

Witold Głowiński e-mail: witold-g5@wp.pl, tel. 608 182 127

Grzegorz Rybak e-mail: grzegorz.rybak@aw.poznan.pl, tel. (61) 853 61 03

oraz Dział Członkowski AW – Poznań Budynek Delta, ul. Towarowa 35/37, tel. (61) 853

61 03 w. 20

Wpisowe wynosi 20 zł od osoby dla członków AW, dla pozostałych osób 25 zł.

Wpłata osobiście lub na konto AW – BZ WBK 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394

Przystąpienie do Rajdu NissanMania 2016 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją

w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organiza-

tora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz

żądania zaprzestania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie

 

V. Trasa imprezy samochodowej

Start: Auto Salon Polody – Poznań ul. Tymienieckiego 38 (przy ul. Mieszka I)

Meta: Auto Salon Polody – Poznań ul. Tymienieckiego 38

Trasa składa się z jednego odcinka na terenie Poznania. Przejazd należy wykonać

zgodnie z opisem trasy dostarczonym na starcie. Zadaniem Załóg jest przejechanie trasy

w podanym czasie, rozwiązanie zadań z trasy i testów oraz zgłoszenie się na mecie.

 

VI. Obowiązki uczestników

- skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w imprezie nie mogą być zmieniane;

- załoga odpowiada za dokumenty rajdowe. Ich czytelność i kompletność wpisów – poprawki

w karcie drogowej będą traktowane jak błędne odpowiedzi;

- kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, odpowia-

jąc osobiście za ich przekroczenie i pod rygorem wykluczenia z imprezy;

- uczestnicy są zobowiązani zastosować się do zaleceń organizatora i sędziów;

- niedozwolone jest komunikowanie się załóg między sobą.

 

VII. Punktacja

- za przekroczenie przepisów ruchu drogowego - dyskwalifikacja

- za braki w wyposażeniu oraz usterki techniczne - 5 pkt.

- za zagubienie karty drogowej - dyskwalifikacja

- za brak lub błędną odpowiedź na pytanie z trasy - 10 pkt.

- za błędną odpowiedź z testów - 5 pkt

 

VIII. Klasyfikacja

Zwycięzcą zostanie załoga, która będzie miała najmniej punktów karnych. Odwołania od decyzji Komandora i Komisji Obliczeń przyjmowane są w ciągu 15 minut od ich ogłoszenia.

 

IX. Nagrody

Puchary przewidziane są dla trzech pierwszych załóg – kierowcy i pilota.

Nagrody otrzymają trzy pierwsze załogi – za I miejsce, za II miejsce i III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

 

X. Uwagi końcowe

- zgłoszenie się załogi do startu w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w stosunku do załóg i ich

pojazdów, jak i spowodowane przez załogi w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia w czasie

trwania imprezy;

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji odpowiedzi na pytania i uzupełnienia niniejszego

Regulaminu;

- organizator zapewnia posiłek w czasie imprezy;

- organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla uczestników.

 

 

 

 

 

Inne aktualności
Wyprzedaż Rocznika 2018! Oferta na części i akcesoria Nissana!
Pokaż wszystkie aktualności

Aktualności

Oferta na części i akcesoria Nissana!

Witajcie, mamy obecnie promocyjne... >

Elektromobilność - szansa dla Polski, przyszłość dla...

21 września 2018 w salonie Nissan... >