Rajd NissanMania 2016 r.

 

NissanMania 2016 r. 

Rajd dla użytkowników oraz sympatyków samochodów marki

N I S S A N

 

Start niedziela 4 września 2016 r.

Auto Salon Polody Poznań, ul. Tymienieckiego 38, róg Mieszka I

 

 

PROGRAM IMPREZY - niedziela 4 września 2016r.

 

13.00 - przyjmowanie załóg w Auto Salonie Polody Poznań, ul. Tymienieckiego 38, róg Mieszka I

13.15 - powitanie i odprawa uczestników

13.30 - start pierwszej załogi

14.45 - posiłek

15.30 - przyjazd pierwszej załogi na metę

16.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i upominków

16.30 - zakończenie imprezy

 

Regulamin imprezy 

 

I. Organizator

Koło Nissan Automobilklubu Wielkopolski

 

II. Władze Rajdu

Komandor: Witold Głowiński

Wicekomandor: Jan Kajewski

Sędziowie: Grzegorz Rybak i Andrzej Górczyński

Przewodniczący Komisji Obliczeń: Grzegorz Rybak

 

III. Cel Imprezy

- wyłonienie najlepszej załogi (kierowca + pilot) w rywalizacji podczas jazdy okrężnej oraz
w innych elementach klasyfikacji

- popularyzacja turystyki samochodowej

- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

- integrowanie użytkowników i sympatyków samochodów Nissan

 

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia

W imprezie uczestniczyć mogą członkowie Automobilklubu Wielkopolski, a także osoby

niezrzeszone wraz z rodzinami, używają własnych samochodów – niekoniecznie marki NISSAN

Zapisy przyjmują do 31 sierpnia 2016 r.:

Andrzej Górczyński e-mail: a_gorczynski@echostar.pl. Tel. 502 566 720

Witold Głowiński e-mail: witold-g5@wp.pl, tel. 608 182 127

Grzegorz Rybak e-mail: grzegorz.rybak@aw.poznan.pl, tel. (61) 853 61 03

oraz Dział Członkowski AW – Poznań Budynek Delta, ul. Towarowa 35/37, tel. (61) 853

61 03 w. 20

Wpisowe wynosi 20 zł od osoby dla członków AW, dla pozostałych osób 25 zł.

Wpłata osobiście lub na konto AW – BZ WBK 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394

Przystąpienie do Rajdu NissanMania 2016 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją

w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organiza-

tora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz

żądania zaprzestania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie

 

V. Trasa imprezy samochodowej

Start: Auto Salon Polody – Poznań ul. Tymienieckiego 38 (przy ul. Mieszka I)

Meta: Auto Salon Polody – Poznań ul. Tymienieckiego 38

Trasa składa się z jednego odcinka na terenie Poznania. Przejazd należy wykonać

zgodnie z opisem trasy dostarczonym na starcie. Zadaniem Załóg jest przejechanie trasy

w podanym czasie, rozwiązanie zadań z trasy i testów oraz zgłoszenie się na mecie.

 

VI. Obowiązki uczestników

- skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w imprezie nie mogą być zmieniane;

- załoga odpowiada za dokumenty rajdowe. Ich czytelność i kompletność wpisów – poprawki

w karcie drogowej będą traktowane jak błędne odpowiedzi;

- kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, odpowia-

jąc osobiście za ich przekroczenie i pod rygorem wykluczenia z imprezy;

- uczestnicy są zobowiązani zastosować się do zaleceń organizatora i sędziów;

- niedozwolone jest komunikowanie się załóg między sobą.

 

VII. Punktacja

- za przekroczenie przepisów ruchu drogowego - dyskwalifikacja

- za braki w wyposażeniu oraz usterki techniczne - 5 pkt.

- za zagubienie karty drogowej - dyskwalifikacja

- za brak lub błędną odpowiedź na pytanie z trasy - 10 pkt.

- za błędną odpowiedź z testów - 5 pkt

 

VIII. Klasyfikacja

Zwycięzcą zostanie załoga, która będzie miała najmniej punktów karnych. Odwołania od decyzji Komandora i Komisji Obliczeń przyjmowane są w ciągu 15 minut od ich ogłoszenia.

 

IX. Nagrody

Puchary przewidziane są dla trzech pierwszych załóg – kierowcy i pilota.

Nagrody otrzymają trzy pierwsze załogi – za I miejsce, za II miejsce i III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

 

X. Uwagi końcowe

- zgłoszenie się załogi do startu w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w stosunku do załóg i ich

pojazdów, jak i spowodowane przez załogi w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia w czasie

trwania imprezy;

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji odpowiedzi na pytania i uzupełnienia niniejszego

Regulaminu;

- organizator zapewnia posiłek w czasie imprezy;

- organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla uczestników.

 

 

 

 

 

Inne aktualności
Wyprzedaż Nissan Qashqai! Premiera nowych modeli elektrycznych NISSAN LEAF!
Pokaż wszystkie aktualności

Aktualności

Wyprzedaż Nissan Qashqai!

WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2018 NISSAN... >

Premiera nowych modeli elektrycznych NISSAN LEAF!

Już od 10 stycznia można zamawiać... >

Oferta na części i akcesoria Nissana!

Witajcie, mamy obecnie promocyjne... >